Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Vejen Dykkercenter Handelsbetingelser

 

FIRMA INFORMATION

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og

Vejen Dykkercenter

Pilevej 5

DK-6600 Vejen

Telefon: 30 49 68 78

(Hverdage fra 10-18, weekend efter aftale)

E-mail: info@vejendykkercenter.dk

CVR: DK-21702188

 

Vejen Dykkercenter blev stiftet den 01-01-14.

 

  • PRISER:

Alle priser hos Vejen Dykkercenter er inkl. 25% dansk moms og andre afgifter, men eksklusiv evt. forsendelse.

 

  • BESTILLING:

Du kan bestille varer, kurser, rejser, dykkerture og serviceydelser fra Vejen Dykkercenter på følgende måder:

- via e-mail info@vejendykkercenter.dk

- via telefon 30 49 68 78

Bestiller du via e-mail eller telefon sender vi dig en faktura til forudbetaling via bankoverførsel.

 

  • BETALING:

Hos Vejendykkercenter.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort, VISA/dankort, VISA, Mastercard, Maestro, JCB, American Express.

Bankoverførsel.

Betalingsfrist er 30 dage før kursusstart og 60 dage før afrejse ved dykkerrejser.  Ved manglende betaling vil der blive tilsendt en rykkerskrivelse. Rykkerskrivelsen skal betales indenfor 10 dage.

ellers fremsendes en ny rykkerskrivelse. Hver rykkerskrivelse koster DKK. 100,-. Hvis 2. rykkerskrivelse ikke betales til tiden bliver sagen uden yderligere varsel overdraget til vores advokat for debitors regning. Alle forfaldne beløb vil blive tilskrevet % i rente pr. påbegyndt måned.

 

  • ORDREBEKRÆFTELSE:

Du vil indenfor max. 24 timer på hverdage modtage enten en ordrebekræftelse eller besked pr e-mail.

 

  • FORTRYDELSESRET FOR KURSER:

VED KØB AF YDELSER SOM KURSER OG TURE ER DER INGEN FORTRYDELSESRET INDENFOR 14 DAGE AF KURSUSSTART. DATOERNE KAN DOG ÆNDRES EN GANG EFTER AFTALE MED VEJEN DYKKERCENTER.

 

  • FORTRYDELSESRET FOR KØB AF REJSER:

Ved rejser menes arrangementer med flere dages varighed, herunder rejser, weekendture, etc.

Det er ikke muligt at flytte eller få refunderet penge indbetalt i forbindelse med en rejse.

Vi anbefaler at du tegner en afbestillings og rejseforsikring, spørg os for mere info herom.



FORTRYDELSESRETTEN KAN KUN UDNYTTES HVIS VAREN TILBAGELEVERES I VÆSENTLIGT SAMME STAND OG MÆNGDE. FORTRYDELSESRETTEN BORTFALDER ALTSÅ, HVIS DU BRUGER VAREN PÅ EN MÅDE SOM HELT ÅBENBART FORRINGER VARENS SALGSVÆRDI VÆSENTLIGT.

 

NÅR FORTRYDELSESRETTEN UDNYTTES SKAL DU SELV BETALE PORTOEN FOR AT SENDE VAREN RETUR.

 

  • VAREN SKAL SENDES ELLER INDLEVERES TIL:

Vejen Dykkercenter

Pilevej 5

DK-6600 Vejen


DU KAN OGSÅ FORTRYDE VED AT NÆGTE AT MODTAGE VAREN PÅ POSTHUSET. NÅR DU FORTRYDER DIT KØB TILBAGEBETALES HELE KØBESUMMEN NATURLIGVIS TIL DIG. DETTE GØRES VED EN OVERFØRSEL TIL DIN BANKKONTO, NÅR VI HAR FÅET VAREN RETUR OG KONTROLLERET AT DEN LEVER OP TIL REGLERNE FOR FORTRYDELSEN. DET ER DERFOR VIGTIGT AT VI FÅR OPLYST DIT REGISTRERINGSNUMMER OG KONTONUMMER. DET ER IKKE ET KRAV, MEN EKSPEDITIONEN FREMMES, HVIS FYLDESTGØRENDE INFORMATIONER FØLGER PAKKEN - EKSEMPELVIS KOPI AF ORDREBEKRÆFTELSE, REGISTRERINGSNUMMER OG KONTONUMMER FOR BANKKONTO HVORTIL REFUSION KAN FOREGÅ, KOPI AF EVT. FORUDGÅENDE KORRESPONDANCE MV.


BEMÆRK - VI MODTAGER IKKE PAKKER SENDT PR. EFTERKRAV.

 

  • FRASIGELSE AF OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR:

Nedenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

 

Vejen Dykkercenter påtager sig ikke ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte (varer og kurser), i anledning af aftaler mellem dig og Vejen Dykkercenter. Et erstatningskrav over for Vejen Dykkercenter kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

 

Vejen Dykkercenter kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering i tilfælde, hvor følgende omstændigheder er indtruffet, hvis omstændighederne forhindrer opfyldelse af aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse,

medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler Vejen Dykkercenter uden ugrundet ophold skriftligt at underrette dig om at sådanne omstændigheder er indtruffet.

 

ENHVER ORDRE MODTAGES UNDER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER SAMT FORCE MAJEURE, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Vejen Dykkercenter eller Vejen Dykkercenters leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Vejen Dykkercenter eller Vejen Dykkercenter leverandørers muligheder for at levere. Kingfish har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Vejen Dykkercenter  er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

 

Vejen Dykkercenter kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette site, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette web-site. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette web-site er på egen risiko. I det omfang loven tillader det, frasiger Vejen Dykkercenter  alle garantier, udtalt eller underforstået. Vejen Dykkercenter kan ikke garantere at dette web-site, dets servere, eller e-mail sendt fra Vejen Dykkercenter er fri for virus eller skadelige komponenter. Kingfish kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art der stammer fra brugen af dette web-site, inklusiv, men ikke begrænset, til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader.

 

  • SPECIELT OM REJSER:

Vi anbefaler at tegne afbestillingsforsikring såvel som rejseforsikring der dækker dykning, f.eks.via Gouda.

Vi gør opmærksom på at kunden selv er ansvarlig for at have visum, pas og vaccinationer i orden til det/de pågældende rejsemål, samt at kontrollere at navne på flybilletter og pas er identiske.

Vi gør opmærksom på at dykning, sejlads med motorbåde, safari og alle andre aktiviteter udgør en øget risiko som kunden ved accept af rejsen påtager sig det fulde ansvar for at deltage i.

 

  • SPECIELT OM KURSER:

Kurserne er planlagt tidsmæssigt så alle øvelser kan gennemføres af de fleste.

Men befinder du dig ikke godt i vand, er lang tid om at lære nye ting, har du vandskræk, er du i meget dårlig form eller lign. kan det være at du har brug for ekstra undervisning.

Vejen Dykkercenter tilbyder ekstra træning i bassin for 150,- kr/ gang (3-4 timer)